Enköping.då - historia om en stad

 

En stad är inte bara dess byggnader och gator. Människorna som bebott den har format och utvecklat den till vad den är i dag. Denna sida handlar om små och stora händelser och om människor som utgjort en del av Enköpings historia. Dessa människor är sedan länge borta och glömda men de har lämnat spår av sina liv i olika arkiv.

Lovisa Matildas stad

Lovisa Matildas historia 

 BÖCKER OM ENKÖPING

           bild-radhus.jpg