Lovisa Matildas stad

Som 23-åring kom min morfars farmor Lovisa Matilda (Tilda) Eriksson till Enköping år 1857. Hon kom från misär och elände i Kungsåra där hon bl.a fött en son som dött redan efter tre veckor. Kanske hoppades hon på att staden och dess möjligheter skulle få hennes liv att ta nya vägar. Hon var ju ung och hade endast sig själv att försörja.

Nu blev det inte riktigt så. Redan året därpå flydde hon staden och hamnade i Össeby-Garn utanför Stockholm. Där födde hon en son (fader okänd) som döptes till Johan Alfred ( som kom att bli min morfars far). Hon återvände dock till Enköping och bodde där ända fram till år 1896 då hon flyttade till Tillinge socken för att året därpå fortsätta till sin yngsta dotters familj på Kungsholmen i Stockholm där hon bodde till sin död i mars 1912.

Lovisa Matilda levde större delen av sitt vuxna liv i Enköping. Endast vissa tider kunde hon försörja sig själv  och sina barn - hon fick ytterligare fyra ,  varav tre överlevde till vuxen ålder. De hade alla okända fäder. Under långa tider försörjdes hon av fattigvården. Hon vistades bl.a på stadens fattigstuga - med det vackra namnet "Lustigkulla" -  där hon under några år stod som "förestånderska".

Lovisa Matilda fick se staden utvecklas från en lantlig jordbruksstad med grönsaksodlingar till en modern industristad. Hon fick se järnvägen komma , telefonnätet byggas ut, ett magnifikt stadshotell byggas , nykterhets- och idrottsföreningar startas , industrier byggas och mycket mer. Hon mötte och träffade stadens människor från den kände doktor Westerlund till de simplaste småtjuvarna på samhällets baksida. Hon hade kunnat berätta om allt detta , men hon och hennes barn är sedan länge borta.

Med hjälp av arkiven och andra källor kan vi dock återskapa en del av den värld Lovisa Matilda levde i. Själv bor och lever jag i samma stad och beträder stundom de gator som en gång var hennes.

Dessa sidor tillägnas Lovisa Matilda - min morfars farmor.

Bernt Lundh

           bild-radhus.jpg