Rådhuset

Handelshus , rådhus , skola polisstation och museum

Den stora branden 1799 ödelade en stor del av Enköping. När staden återuppbyggdes blev det efter en helt ny plan med kvarter och gator i ett rutnät. Dock finns ännu kvar spår efter den gamla stadsplanen samt några byggnader. En gata som i dag helt bryter mot rutsystemet är Rådhusgatan. Namnet har den fått av det faktum att Rådhuset låg där. Det vackra stenhuset byggdes mellan åren 1783 och 1786 av handelsmannen Nils Svensson Stahre som bedrivit handelsrörelse i staden sedan 1777.  Huset syns på bilden till höger.

Det vackra trevåningshuset blev inte bara pampigt. Det blev dyrt också. Redan efter fem år tvingades Stahre att gå i konkurs. Staden köpte huset ett par år därefter. Tanken var att inreda det till Rådhus. Så blev det också. I samma veva tillkom tornet med klockan som finns kvar ännu i dag. Ståtligare Rådhus kunde Enköpingsborna knappast tänka sig.

Huset blev så småningom för litet som rådhus när den kommunala förvaltningen växte och i mitten på 1850-talet flyttade skolverksamhet in i huset. Både folkskola och småskola bedrevs där i olika omgångar till 1883 då ett nytt skolhus stod färdigt vid Strömparterren.

Året därpå flyttade polisen in. Staden hade fått en ny och modernare polisorganisation. Ett nytt polisvaktkontor och ett nytt häkte behövdes. Nu hade staden fått en ny polisstation som var bemannad dygnet runt samt nya modernare häktesceller i samma hus.

I mitten på 1950-talet började man så smått fundera på en flytt av stadens museum som allt för länge legat ( som man tyckte )undangömt i en trång källare i Sparbankshuset på Kyrkogatan. Man sneglade mot det gamla rådhuset. Vad kunde passa bättre som museum än detta hus med sin historia. Dock fanns ännu inga planer på att flytta polisen därifrån.

År 1978 fattades beslut om uppförande av ett nytt polishus och året därpå togs beslut i kommunalfullmäktige att upplåta huset till museiverksamhet. Det tog tid att bygga om huset invändigt , men i november 1985 kunde det nya museet invigas med pompa och ståt med dåvarande kulturminister Bengt Göransson i spetsen.

Lika stolta över sitt nya rådhus som enköpingsborna var i slutet på 1700-talet är säkert dagens invånare. Att stadens museum ligger i ett hus med så mycket historia i väggarna känns helt naturligt.

 

 

           bild-radhus.jpg